Üretim tesislerimizde, her ürün segmenti için bağımsız bir KOBİ mantığıyla çalışan 4 farklı fabrikamız bulunmaktadır. Ürün yelpazemiz içerisinde perdeli ve tenteli semi-treyler, açık kasa ve konteyner taşıyıcı, damper, alüminyum ve paslanmaz çelikten tanker ile alüminyum silolar, frigo kutu araçlar, low-bed ve low-loader taşıyıcılar yer alır.

 

Türkiye'nin güvenilir lideri TIRSAN, rekabet gücünüzü arttıracak ürün ve hizmetleri sizlere sunarken, kişisel verilerinizi de hukuka uygun olarak işlemektedir.  Operasyonlarımızın herhangi bir aşamasında, bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesine ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (GDPR) uygun olarak işlenmektedir.

 

Bu sayfada kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiyi Tırsan Gizlilik Politikası'nda ve  kişisel verilerinizin işlenmesi sırasındaki haklarınızla ilgili detaylı bilgiyi Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası'nı bulabilirsiniz.

 

Tüm sorularınız için her zaman [email protected] adresinden, kişisel verilerinizle ilgili özel sorularınız için [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

 

 

 

Güncelleme: Mayıs 2022

 

 1. Genel

Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“TIRSAN” olarak anılacaktır), kişisel verileri hukuka uygun olarak işlemektedir.  Bu Veri Koruma Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), web sitemiz vasıtasıyla , eposta vasıtasıyla, bizzat başvurarak veyahut bayilerimiz aracılığı ile bize ulaşan  internet sitesi kullanıcıları/üyeleri, çalışan adayları, çalışanlar, hissedar-ortaklar, potansiyel ürün veya hizmet alıcıları, stajyerler, tedarikçi çalışanları, tedarikçi yetkilileri, müşteriler, iş ortağı yetkilileri ve çalışanları, basın yayın organı yetkilileri (“İlgili Kişi”)  kişisel verilerinin şeffaf biçimde işlenmesi amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesine ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (“GDPR”) uygun olarak hazırlanmıştır.

 

 

 1. Amaç

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, TIRSAN (“Şirket”) (“Veri Sorumlusu”) tarafından; internet sitesi kullanıcıları/üyeleri, çalışan adayları, çalışanlar, hissedar-ortaklar, potansiyel ürün veya hizmet alıcıları, stajyerler, tedarikçi çalışanları, tedarikçi yetkilileri, müşteriler, iş ortağı yetkilileri ve çalışanları, basın yayın organı yetkilileri (“İlgili Kişi”) tarafından Şirket ile paylaşılan ve/veya Şirket’in  aşağıda belirtilen yöntemlerle elde ettiği kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin kullanımına, işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

İlgili Kişi, işbu Gizlilik Politikası ile Kişisel Verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve Kişisel Verilerinin belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

 

 

 1. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kişisel Veriler aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinin 2. fıkrasının (c), (e) ve (f) bentleri ile 6. maddesinin 2. fıkrası kapsamında işlenebilir:

 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İletişim taleplerinin karşılanması,
 • Sunulan hizmetin geliştirilmesi,
 • İlgili kişilerin ve Şirket’in güvenliğinin sağlanması,
 • Şirketin internet sitesinin hileli ya da izinsiz kullanılmasının engellenmesi,
 • Operasyonel değerlendirmelerin araştırılması,
 • İnternet Sitesi hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
 • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Talep / şikâyetlerin takibi,
 • Ücret politikasının yürütülmesi,
 • Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi.

 

 

 1. İşlenen Kişisel Veriler

Şirket tarafından işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır. Bu Kişisel Veriler, tarafınızca Şirket ile paylaşılması ve/veya işbu Aydınlatma Metninin 4. maddesinde sayılan yöntemler yoluyla elde edilecektir.

 • İletişim Formu - Konusu/Nedeni
 • İletişim Formu - İletişim Bilgileri
 • İletişim Formu - Talep Metni
 • IP adresleri
 • Log kayıtları
 • Kimlik bilgileri (Ad-Soyad, TCKN, Nüfus Cüzdanı Seri / Sıra No, Pasaport No, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Yaş, Baba Adı, Anne Adı, Evlenmeden önceki Soyadı, Medeni Hal, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer, Fotoğraf, Uyruk/Vatandaşlık Bilgisi, Cinsiyet, İmza)
 • İletişim bilgileri (Adres, E-posta adresi, İletişim Adresi, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi, Telefon No)
 • İşlem güvenliği bilgileri (IP adres bilgileri, Internet sitesi giriş çıkış bilgileri, Mac ID Bilgileri, Mail Trafiği İzleme Bilgisi, Şifre ve parola bilgileri /Kimlik Doğrulama Bilgileri)
 • Müşteri işlem bilgileri (Müşteri Çağrı merkezi kayıtları, Fatura/senet/çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep ve Şikayet Bilgisi, Borç-Alacak Bilgisi, Müşteri No, Müşteri Gelir Bilgisi, Müşteri Meslek Bilgisi, Araç Plakası / Araçla İlgili Bilgiler, Müşteri Kredi Kartı Ekstresi, Müşterinin Online Aktivite Bilgisi)
 • Özlük bilgileri (Bordro/Maaş Bilgileri, Disiplin soruşturması, Güvenlik Soruşturması, Özgeçmiş Bilgileri/CV, İş Mülakatları ve Değerlendirmeler, Çalışana Yapılan Sosyal Yardım Bilgileri, Sosyal Güvence Bilgileri, İzin/Fazla Çalışma/Devamsızlık/Kıdem Süresi Bilgileri, İşe başlama ve işten ayrılma tarihi, İstihdam yeri, Performans Değerlendirme Raporları, Şirket Adına Yapılan Seyahatler/Katılınan Toplantılara İlişkin Bilgiler, Araç Kullanım Bilgisi, Askerlik Durumu, Emeklilik Bilgisi, Şirket Kredi Kartı Harcama Bilgisi)
 • Çalışan adayı bilgileri (İş Başvuru Formları, İş Mülakatları Ve Değerlendirmeler, Cover Letterlar, CV'ler)
 • Finansal bilgiler (Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri, Kredi Kartı Borcu, Kredi Ödemeleri, Kredi Tutarı, Ödenecek Faiz Tutarı ve Oranı, Borç Bakiyesi, Alacak Bakiyesi, Finansal Hareket Bilgileri)
 • Hukuki işlem bilgisi (Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler, Yasal Takip Bilgisi, Fikri ve Sinai Hak veya Mülkiyet Bilgisi)
 • Mesleki deneyim bilgileri (Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri)
 • Pazarlama bilgisi (Alışveriş Geçmişi Bilgileri, Kişinin Hedefleme Bilgileri ve Alışkanlıkları, Pazarlama Amacıyla Kullanılacak Kişiyle Yapılan Anketler, Çerez Kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler)

 

 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler:

 • Dernek üyeliği bilgileri
 • Vakıf üyeliği bilgileri
 • Sağlık bilgileri (Kan Grubu, Kullanılan Cihaz ve Protez Bilgileri, Kalıtsal Sağlık Bilgileri, Engellilik Durumuna Ait Bilgiler, Kişisel Sağlık Bilgileri)
 • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler, (Ceza mahkûmiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca Kişisel Veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

 

 

 1.  Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

TIRSAN faaliyet alanı gereği; tarafınıza ait kişisel bilgiler; doğrudan sizler tarafından, talep ve/veya iletişim formlarının doldurulması, web sitesi üyelik ve iletişim formlarının doldurulması, web sitemizi ziyaretiniz, web sitesi e-bülten kayıt formları, telefon görüşmelerinde, , WhatsApp, online destek ve sosyal medya kanalları aracılığıyla, reklam üzerinden oluşturulan formlar yoluyla, video, fotoğraf ve e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız veya aracı kıldığınız kişi veya kurumlar tarafından paylaşılması şeklinde doğrudan sizlerden veya aracı kıldığınız gerçek veya tüzel kişilerden temin edilmektedir.

Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, başvuru ve/veya iletişim formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5, 6 ve 8. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 

 1. Kişisel Verilere Erişim ve Kişisel Verilerin Aktarılması

TIRSAN  İlgili Kişi’ye ait kişisel verileri, özel nitelikli kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanarak elde ettiği yeni verileri, İlgili Kişi’nin işbu Gizlilik Politikası ile belirttiği amaçların gerçekleştirilebilmesi için iş ortaklarına, tedarikçilerine, Şirket yetkililerine, Topluluk Şirketlerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.

TIRSAN, İlgili Kişi’nin iletişim taleplerinin karşılanması, İlgili Kişi’ ye sunulan hizmetin geliştirilmesi, İlgili Kişi’ nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, İnternet Sitesi hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisinin gerçekleştirilebilmesi için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile verilerin temin edilme amaçlarına uygun olarak veya talep halinde kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinin 2 fıkrasının (c), (ç), (e) ve (f) bentleri kapsamındaki hukuki sebepler uyarınca bu kişisel verileri işleyebilir ve paylaşabilir.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların İlgili Kişi’nin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat ile TIRSAN KVKK Politikasına uygun olarak işleyebileceğini ve aktarabileceğini kabul eder.

 

 

 1. Veri Sahibinin (İlgili Kişinin) Hakları

İlgili Kişi, TIRSAN’a başvurarak kendisiyle ilgili;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel verilere ilişkin hakları kullanmak için “İlgili Kişi Tarafından TIRSAN’a Yapılacak Başvurulara” ilişkin olarak bu politikada aşağıda açıklanan yöntemleri kullanılabilecektir.

İlgili kişi, KVKK’nin 11. maddesinde yer alan hakları ile KVKK uygulanmasıyla ilgili taleplerini aşağıda belirtilen yöntemlerle iletebilecektir.

 

 

7.1 Elden Kimlik Teyitli Şahsen Başvuru

Adliye Mah. 1520 Sk.No:3/Z1 Arifiye/Sakarya veya Osmangazi Mahallesi Yıldızhan Caddesi No:6 Sancaktepe/İstanbul adresine yapılan elden başvurularda, kişinin başvurusu, kimlik teyidinin yapılması halinde kabul edilecektir. Bu kanalla yapılan başvurular Şirket’in Güvenlik birimi tarafından teslim alındığında ivedilikle İrtibat Kişisi’ne gönderilir. 

 

 

7.2 Şirket’in Kayıtlı Elektronik Posta Adresine yapılan Başvuru

İlgili kişi tarafından;

Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. için [email protected] kayıtlı elektronik posta adresine,

yapılan başvurular, Şirket’in Hukuk Birimi tarafından teslim alındığında ivedilikle İrtibat Kişisi’ ne gönderilir.

 

 

7.3 Noter Vasıtasıyla

İlgili kişi tarafından noter vasıtasıyla Şirket’in tescilli adresine iletilen başvurular, Şirket’in Güvenlik veya İdari İşler birimi tarafından teslim alındığında ivedilikle İrtibat Kişisi’ne gönderilir. Noter vasıtasıyla yapılan başvurularda kimlik teyidi noterin yükümlülüğünde olması sebebiyle ayrıca kimlik teyidi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

 

7.4 İadeli Taahhütlü Posta ile Yapılan Başvuru

İadeli taahhütlü posta yolu ile yapılan başvurular Şirket’in Güvenlik veya İdari İşler birimi tarafından teslim alındığında ivedilikle İrtibat Kişi’sine gönderilir. İadeli taahhütlü posta ile yapılan başvuruda kimlik teyidi yapılabilmesini teminen öncelikle başvuruda bulunan bilgilerin kontrol edilmesi ve ilgili kişi ile irtibata geçilmesi üzerine bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. İadeli taahhütlü posta ile yapılan başvuru neticesinde ilgili kişinin kimlik teyidi konusunda şüphe söz konusu ise verilerin güvenliği açısından ek belge talep edilebilir.

Bu doğrultuda yapılacak başvurulara en geç 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilmektedir. Kanuni hakların kullanılması ile ilgili detaylı bilgilere, bu dökümandaki “7.0 Veri Sahibinin Hakları” başlıklı bölümden ulaşabilir.

İlgili Kişi, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. İlgili Kişi TIRSAN TREYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ ye düzeltme amacıyla başvurmamış ve güncel bilgileri sağlamamış olması halinde TIRSAN TREYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

İlgili Kişi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

 

 

 1. Kişisel Verilerin Saklama Süresi

TIRSAN TREYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.,İlgili Kişi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna göre kimlik bilgisi,iletişim bilgisi, özlük bilgisi ve sağlık bilgileri 15 yıl; işlem güvenliği bilgisi, müşteri işlem bilgisi, finansal bilgi, hukuki işlem bilgisi ve mesleki deneyime ilişkin bilgiler sözleşmenin sona ermesinden itibaren 10 yıl; çalışan adayı bilgileri, dernek üyeliği, vakıf üyeliği, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler ise 2 yıl saklanacaktır.

Buna ek olarak TIRSAN TREYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş., İlgili Kişi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

 

 

 1. Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

TIRSAN TREYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş., ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda,

• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
• Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
• Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

TIRSAN TREYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.,İlgili Kişi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, TIRSAN TREYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 

 

 1. Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

TIRSAN TREYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş., işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman kanuna uygun olarak değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, TIRSAN TREYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin internet sitesinde yayınlanmaya başladığı tarihte yürürlük kazanacaktır.