Üretim tesislerimizde, her ürün segmenti için bağımsız bir KOBİ mantığıyla çalışan 4 farklı fabrikamız bulunmaktadır. Ürün yelpazemiz içerisinde perdeli ve tenteli semi-treyler, açık kasa ve konteyner taşıyıcı, damper, alüminyum ve paslanmaz çelikten tanker ile alüminyum silolar, frigo kutu araçlar, low-bed ve low-loader taşıyıcılar yer alır.

Tırsan; ürettiği güvenilir ürünleri ve hizmetleri ile iç ve dış pazarlarda rekabet edebilecek düzeyde işinde katma değer yaratan, Tırsan’ı bugünden geleceğe taşıyacak girişimci, dinamik, işini seven ve azimle başarana kadar vazgeçmeyen çalışanların oluşturduğu bir topluluktur.


TIRSAN’ın faaliyet gösterdiği alanlarda, en etkin insan gücünü çekmek, geliştirmek ve kuruma bağlılığını sağlamaya yönelik, en beğenilen - tercih edilen, herkesin üyesi olmak istediği örnek bir kuruluş olması yolunda, çağdaş İnsan Kaynakları sistemlerini geliştirip, uygulayarak kuruluşun temel amacına katkıda bulunmak temel amacımızdır.

Tırsan’a pozisyonun gereklilikleri doğrultusunda; eğitim düzeyi yüksek yenilikleri hayata geçirmekte hünerli ve gelişmelere açık, mükemmelliyetçi ve bağlı olduğu kuruluş ile iyi uyum sağlayacak ve kuruluş değerlerini benimseyen takım ruhu ile hareket edecek ve yaptığı işe değer katacak kişilerin kazandırılması ilke olarak benimsenmiştir.

Çalışanların yetenekleri ve yetkinliklerini (bilgi-beceri-tutum) geliştirici ortam ve fırsatlar yaratılarak, başarılı çalışanları yetenekleri doğrultusunda, geleceğin yöneticileri olarak yetiştirebilmek veya yaptıkları işlerde kendilerini geliştirebilecekleri profesyonel gelişim programları uygulamaları hedeflenmiştir. Böylece hem çalışanları hem de kendisi için kalıcı değer üretmeyi hedeflemiştir. Bu sistem çerçevesinde kendi geleceği ile Tırsan geleceğini birleştirmiş, istekli çalışanlar bu anlamda desteklenerek özendirilir.