Üretim tesislerimizde, her ürün segmenti için bağımsız bir KOBİ mantığıyla çalışan 4 farklı fabrikamız bulunmaktadır. Ürün yelpazemiz içerisinde perdeli ve tenteli semi-treyler, açık kasa ve konteyner taşıyıcı, damper, alüminyum ve paslanmaz çelikten tanker ile alüminyum silolar, frigo kutu araçlar, low-bed ve low-loader taşıyıcılar yer alır.

Doğru treyler çözümünü üretmek için Tırsan’da müşterilerimizi dinleriz.

Bizim için kavramsal tasarım, ister Ankara'nın soğuk ovalarında, ister uçsuz bucaksız Rus steplerinde, isterse bir Alman lojistik şirketinin enformasyon teknolojileri merkezinde olsun, müşterilerimizle olan ilişkimizin başlamasıyla eş zamanlı olarak başlayan ve ürün yönetiminden üretime tüm departmanların rol aldığı disiplinler arası bir süreçtir.

 

İşbirliğine dayanan takım çalışması yoluyla tüm birimler, kendi deneyimleri ve kendi alanlarındaki en son teknolojik gelişmeleri katarak, sürece katkıda bulunurlar.


Bu sayede, müşteri operasyonlarının sistematik analizi yoluyla ham olgusal veriyi treyler çözümüne ilişkin kavramlara dönüştürürler.